De geschiedenis.

 

C. van Dijk 1893

Firma C.van Dijk & Zn. since 1901

Tilburg's natuur Dierenpark 1946

 

start en homegids pagina overzichtstam de strijd omm de vergunning 

 

Cornelus zag, als Pater Familias, al zijn kinderen samen in de zaak werken en als 'clan' allemaal samen wonen in dezelfde straat.  De kinderen werd ook bijgebracht dat ze elkaar moesten helpen en dat was lange tijd een gehoorzaamde familiewet. De meningsverschillen tussen de broers en zusters werden pas fors uitgemeten toen de broers trouwden. De diverse eega's waren tamelijk jaloers en vonden dat hun  'vent' de belangrijkste persoon  was en dus ook het meeste geld en de meeste zeggenschap moest hebben. Onderling hadden de broers minder wrijving dan we nu denken. Ze hielpen elkaar eigenlijk door dik en dun.

Cornelus en zijn zonen wilden op een groot stuk grond, wat ze in eigendom hadden en wat tegenwoordig de Bisschoppenbuurt in Tilburg is, een dierenpark bouwen. De officiële bouwaanvrage werd geweigerd. Klik hier: de strijd om de vergunning

In de Bisschop Aelenstraat (om de hoek van de Houtstraat) werden ook twee woonhuizen gebouwd een voor Nico (N.C. 1.1.1) naast het nieuwe magazijn en een voor Cees (H.N.J. 1.1.6) daartegenover. Hun respectieve echtgenoten konden elkaars bloed wel drinken
In 1936 werd aan Burgers de vestiging van een dierenpark gegund en van Dijk viste achter het net. De grote wens om een dierenpark te bouwen of te hebben werd in 1946 gerealiseerd. Het door Burgers gestichte dierenpark kon worden gehuurd en in 1953 werd het dierenpark gekocht. De gemeente gaat in 1967 in onderhandeling met van Dijk over hun idee voor een Safaripark maar weer wordt het uiteindelijk aan een ander gegund!

Zoals ze in Tilburg zeggen: 'de geminte pruimt Van Dijk nie'

1927
een belangrijk jaar:

* de eenmanszaak wordt een VOF (vereniging onder firma).      

* de vrouw van Cornelus wordt firmante

* er wordt een akkoord gesloten tussen de fiscus en de nieuwe VOF over de voorliggende fiscale jaren.

* het tijdstip van toetreding als vennoot van Nico (N.C.1.1.1) wordt niet gemeld. Hij wordt wel vermeld in het fiscale  akkoord en deelt in de winst.

* Cees (H.C. 1.1.5) van Dijk treedt toe, stapt ook weer op en begint de firma Ornisa met broer Jan(vogelkooien maker).

* Harry (H.N.J. 1.1.6) treedt toe als firmant.

* de eerste steen wordt gelegd voor de magazijnen in de Bisschop Aelenstraat.

* er wordt een lening aan J.Leijten vermeld (getrouwd met Nel 1.1.2 van Dijk) van Cornelus van Dijk om de winkel van  Leijten te financieren.

 

Er is echter iets vreemd aan de hand. In het akkoord met de fiscus worden inkomens vermeld vanCornelus (C.1.1), Nico (N.C.1.1.1.) en Harry (H.C.1.1.5) maar er wordt in geen enkel verband verwezen naar  Cees (H.N.J. 1.1.6) en of Jan (J.A. 1.1.4).

Er staan wel leningen aan J.Leijten (schoonzoon) en A. Kuijlen (andere schoonzoon) op de balans.

Dus Cees (H.N.J. 1.1.6) treed in en treed weer uit in 1927 volgens de Kamer van Koophandel akte, maar staat fiscaal niet in de papieren!

 

 

1932 Burgers mag park oprichten

1935 Christ maakt de eerste grote zeereis naar India.

1936 Christ (1.1.7) treedt toe tot de firma en krijgt een salaris van 20 gulden per week en krijgt 20% van de winst.

1937 Cornelus overlijdt

1938 Moeder van Dijk, Wilhelmina komt te overlijden

1939 Christ maakt met Jos Andries Eerste grote zeereis naar New York.

1940 Harry (H.C.1.1.5) verlaat de firma

1946 Er wordt een huurovereenkomst voor het dierenpark park afgesloten

1948 Harrie (H.A. 1.1.1.2) de oudste zoon van Nico (N.C.1.1.1.) van Dijk word firmant. Qriel (Q.F.M.1.1.7.3) van Dijk)als oudste zoon van Christ (Q.P.C 1.1.7.) kijgt het recht om later firmant te worden.(volgens het nieuwe  firmacontract).

1949 Eerste zendingen per vliegtuig 

1953 Aankooop van Tilburgs natuur Dierenpark

1958 eerste chartervluchten naar Bangkok

1958 Jan en Cees van Dijk krijgen ongenoegen over de opvolging in Ornisa en Jan stap uit en begint Vokofa.

1960 Grondruil met de gemeente Tilburg

1962 Eerste nieuwe kooien worden gebouwd

1965 Qriel (Q.F.M.1.1.7.3) wordt volgens het firma- contract  medefirmant.

1967 Nico (N.C. 1.1.1.) overlijdt

1968 Strijd om het Safaripark

1969 Qriel (Q.F.M.1.1.7.3) treedt uit

1972 Christ (Q.P.C. 1.1.7) treed uit

1973 Dierenpark wordt verkocht en sluit een jaar later

Kanarie geschiedenis:

Tilburg had een echte kanariekwekers cultuur en volgens de overlevering 'scharrelde' Cornelus in kanaries. Zie het historisch inschrijving overzicht. 

1896 In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Tilburg, staat vermeld dat Cornelus van Dijk een eenmanszaak was begonnen  in levende vogels. Uit de overgeleverde familie stukken blijkt dat Cornelus menig pand en veelgrond bezat in de omgeving van de Houtstraat en het Groeseind. In de burgerlijke stand staat Cornelus ingeschreven als schoenmaker en als koopman. De vader van Cornelus, Nicolas van Dijk (gehuwd met Petronela van den Hoven), was wever. Hieruit valt af te leiden dat Cornelus als schoenmaker is opgeleid maar als koopman verder gegaan is. Het is onwaarschijnlijk dat hij het beroep van schoenmaker ooit uitgeoefend heeft. Hij  was ook een 'huisjesmelker'. 

1901 Volgens allerlei bronnen is de firma C. van Dijk & Zonen als firma in 1901 opgericht dit jaartal is waarschijnlijk niet juist ondanks het feit dat op alle briefhoofden dit jaartal stond. Cornelus (1.1) nam zijn zonen in het bedrijf op vanaf 1927 en dat is ook de eerste inschrijving als firma.
Daarvoor was het dus een eenmaszaak.

De datum van oprichting in de akte van de kamer van koophandel is niet noodzakelijkerwijs ook de startdatum van de onderneming.

 

 

 

Zoals uit dit brievenhoofd blijkt, wordt in 1921 alleen in kanaries en zaden gehandeld.

 

  

 

Hierboven een afbeelding van een cliché toen het bedrijf in de Houtstraat 110 zat. De ambitie reikt al veel verder dan kanaries en vogelzaad. Omstreeks 1927.

mm
1932 Kantoor aan de Bisschop Aelenstraat 50.

 

 

De eerste steen van het magazijn aan de Bisschop Aelenstraat . Gelegd door Christ (Q.P.C. 1.1.1.7) in 1927

 

 #

foto 2006

 

in 1927 worden ook de woonhuizen in de de Bisschop Aelenstraat gebouwt. (2 recht tegenover elkaar gelegen woningen). De eerste steen word door Martha  (1.1.1.4) gelegd.

 

 

De Voordeuren van beide woningen waren in stijl (Art Deco)  bewerkt.:

Hieronder staan jaartallen van feiten en feitjes die of uit de stukken blijken of via overlevering vastgelegd zijn. Kijk eerst goed naar de familiestamboom en de familiebedrijven.