Het Dierenpark in 1960 virtuele rondgang.

deze rondgang komt binnenkort fonetisch ter beschikking

dan kunt u met uw ogen dicht het park herbeleven

terug naar het park

 

Haal het park voor de geest en volg het verhaal.

 

Het dierenpark omstreeks 1960 liep van de Bredaseweg tot aan de spoorlijn Tilburg Breda. Ongeveer 10 hectare. We volgen het hoofdpad dat tot 1960 recht van voor naar achteren liep met 'zijsprongen' naar de dierenverblijven. Aan de westzijde (langs de Waranda)  loopt een dienstpad van de stallen tot aan het spoor.

 

De poort met de twee herten, rechts de villa met een soort erkertje waar je ook een kaartje kon kopen met een belknop als er niemand was. Links daarvan het pad naar de fietsen en autostalling tussen het hek en de zwanenvijver.

 

Dan zag je links het kassagebouwtje en rechts daartegenover een 'magazijn'  aan de villa gebouwd later als souvernirtent in gebruik was dan was er  een soort oprijpad naar de achteromingang van de villa. Dit magazijn werd vroeger door van Gladbeek, de schoonzoon van Burgers, gebruikt om de fazanten in de winter binnen te zetten. Die konden slecht tegen vocht en vorst!

 

Dan door het controlehek! Twee 'sluizen' waar de kaartcontrole plaatsvond en een middenpoort die open kon zodat er auto's doorkonden. Een van de 'kunst' stukjes van Toon van Huijgenvoort. Ook de naam van het park boven de entree was door hem gemaakt.

 

Voorbij de kaartjescontrole had je links en rechts vogelrennen met Nandu's, kraanvogels, pauwen en sierhoenders en daartussen een dubbele rij papagaaien op een stokje (hangbeugel) keurig tussen bloembakken gezet.

 

Aan het einde van de papagaaienlaan rechts een pinguïnvijver met daarachter een stuk of 6 volières met grote parkietsoorten.

Aan de andere kant het Bruine beren plateau waar je via een zandheuveltje naar toe liep.

Als je daar voorbij was had je rechts een rij grote rennen.

Links liep je van de berenkuil langs het hek van de speeltuin, dan het snoephuisje en het restaurant terras met dieper naar links het restaurant.

 

Terug naar de hoofdpad kwam je links een apenkooi met Rhesus aapjes tegen tegenover de inham met de vossenkooi.In deze inham rechts achter in de hoek stond ook de poppenkast die er jarenlang gestaan heeft.

Als je dan uit die inham kwam had je twee grote rennen met Kasuarissen en Emoe 's en roodkapje en de wolven.

 

 


Rechts voorbij de wolven liep je langs de wolvenren (deze was zeer diep) en kwam je bij de roofvogel vluchten en daar aangebouwd een grote ren voor loopvogels die weer uitkwam op de pelikanen vijver. (Eigenlijk een afvalwaterput voor de zeeleeuwen)

 

Hoofdpad oversteken en terug naar de Rhesus aapjes.

 

Aan de linkerzijde achter de rhesus aapjes waren volières gebouwd en er  stond een grote vluchtvolière als je dan nog dieper naar links ging kwam je bij het kleine roofdierenverblijf oftewel de panterkooi.

 

Terug naar het hoofdpad

 

Links kwam je dan ongeveer bij de stekelvarkenkuil (wasberen) en liep je op de 'midden' vijver waar rechtsachter de kleine zeeleeuwenkuil lag en de apenrots (de apenrots was vroeger het zeeleeuwenbassin, maar vergde teveel water). Bij deze rots lag aan de linkerkant van het hoofdpad de leeuwenkooi en iets verderop de olifantenkooi. Dan kwam je bij de IJsberenrotsformatie.

 

Als je dan het hoofdpad weer overstak naar rechts kwam je langs de Manenschapen rots kwam je bij een ommuurde ren war de Watussi en de Tapirs huisden en nog wat verderop begon het laatste stuk waar de rennen links en rechts van het pad gebouwd waren. Buffels Bizons, Kamelen, Onagers, Zebra's. Helemaal achterin een grote rots die als hooi opslagplaats diende.

 

Terug naar  de ingang waar naar links het pad naar de auto en fietsenstalling liep. Op het einde van dit pad plm 50 meter kwam je naar rechts op het erg grote parkeerterrein dat doorliep tot de achterzijde van de berenkooi. Daar was een grote dienstpoort dij bijna altijd openstond en waar de leveranciers, het personeel en bekenden langs naar binnen kwamen.

Zodra je door die poort was had  je rechts het hek van de speeltuin en links lagen de stallen  met meelhok, garage,stallen,slachthuis en hooimijt.

 

Even verderop links van de dienstpet lag het woonhuis van Nico (Wildelot) en dan had je links een groot weiland wat als reserveparkeerplaats s dienst deed en waar de propaangastank voor het restaurant op stond. (Er was een smal pad gemaakt tussen het linker (west) hek en de stallen zodat je als het waren achter de stallen door naar het weiland kon rijden.

 

Als her het van de speeltuin rechts dan ophoudt kom je aan het restaurant waar rondom de terrassen lagen en achter het gebouw een primitieve toiletten unit . Als je zo op hert restaurant afliep was het linkerterras voor de schoolreisjes (consumpties niet verplicht)n en had ook veel eenvoudiger stoelen dan het rechtse terras. (consumptie verplicht)

 

 

.