informatie over de plattegrond.

In de loop der jaren is de indeling en zijn de kooien van het dierenpark door van Dijk drastisch veranderd. Van de oorspronkelijke kooien van Burgers dierenpark zijn alleen de rotsen, het restaurant, en de villa aan de Bredaseweg behouden gebleven.

 

Een willekeurige opsomming van de veranderingen na 1962, toen de grondruil met de Gemeente Tilburg een feit was.

* duiventil met rondom op de grond kleine rennetjes met marmotten is gesloopt

* roofvogelkooi (Vale gier). Hier kwam het Giraffenverblijf voor in de plaats.

* bij de duiventil was een kleinere kooi met 2 afdelingen waar Jackhalzen zaten, gesloopt

* de Speeltuin werd elk jaar aangepast en de uitbreidingen waren: lange Jan, nieuwe glijbaan, reuzenpas, looptonnen

* het houten snoephuisje werd afgebroken en vervangen door een stenen gebouw met een soort holle bolle Gijs erbij: hier papier

* de stallen zijn geheel verbouwd (zie:stallen)

* het oorspronkelijke zeeleeuwenbassin werd apenrots en er werd een kleiner bassin naast gelegd

 

In 1962, bij de grondruil, zijn de volgende kooien verdwenen:

* hooimijt achterin bij de spoorlijn

* de ijsberenrots

* de hyena kooien

* de Watussikooi

* de manenschapen rots is verplaatst.