start en homegids en pagina overzichtterug naar de verhalen

1958 Fien Didden   Half Tilburg stond op zijn kop, brandweer politie BB en ambulances. Er waren vijftig apen ontsnapt bij het magazijn van de firma van Dijk aan de Bischop Aelenstraat. In alle huizen van de Bisschop Jansenstraat en de Houtstraat werden ze gevonden, onder de bedden, in de schuurtjes en in de keukens. Na een seintje van de bewoners werden ze gevangen opgehaald door Kiske Janssen of Tiny Kruijssen.

Op het einde van de dag waren er al een groot aantal teruggevangen op twee na die zaten in de televisiemast bij Fien Didden op de hoek van de Houtstraat en de Bischop Aelenstraat. De hoogwerker van de brandweer kon er niet bijkomen en dus werd de tv mast naar beneden gehaald. Zo gezegd zo gedaan. Toen de mast ongeveer plat op de dak lag en vele handjes grijpklaar waren sprongen, ze uit de mast in een boom en weg waren ze........gejoel en gejuich uit de samengestroomde menigte.

Dagen later lieten ze zich verrassen in een schuurtje en zijn teruggezet in hun hok.