JAN  (J.C. 1.1.4) VAN DIJK

19-07-1900  25-01-1987 

getrouwd met Mina Beerens

 de kinderen: Mini
VOKOFA

startstamgids

 

De gevelsteen aan het pand in de stedekestraat is gelegd door Christ (Q.P.C.1.1.7) de jongste van Dijk en daar staat 1928 op.

 

In dit pand vestigden zich Jan en Cees van Dijk. (Jan heeft ook nog een werkplaats gehad in de Molenbochtstraat).

 

In 1960 pas werd Vokofa, na een conflict over de opvolging tussen Jan en Cees, als zelfstandig bedrijf opgericht en vestigde zich aan de Goirkestraat. (Cees vond dat opvolging in de firma alleen door de mannelijke nazaten kon geschieden. Jan had slechts een dochter.)

 

In de beginperiode van de firma C. van Dijk & Zn., zo ongeveer 1925/1930 ging Christ met de T ford van de familie met de vogelkooien van Ornisa/Vokofa naar de Utrechtse jaarbeurs. Over en weer werden hand en spandiensten geleverd en de familie hield elkaars belangen in het oog.

 

Louis van de Wijngaert, de man van Mini van Dijk, de enige dochter van Jan van Dijk, was ook nauw betrokken bij het voetbalteam van de Flamingo's.

 

Hieronder een (deel)advertentie uit de Nieuwe Tilbursche courant van 1930 met nieuwe telefoonnummers in Tilburg:

 

 

Waarschijnlijk is dit de samenwerking van Jan(J.C) en Cees(H.C.) van Dijk waaruit veel later de twee bedrijven Vokofa en Ornisa ontstonden. Merkwaardig is dat het tel.nummer 1927 ook het jaar is dat Cees (H.C.) uit het firmantschap (Fa. C.van Dijk & Zn.)met zijn vader stapte.
Vlak hierna is het fabrieksgebouw in de Stedekestraat in gebruik genomen.

 

De opmerkingen gaan over het pand op de  hoek Houtstraat-Biss.Aelenstraat.

 

Ingezonden op 07-04-2008 door Bep Jansen-Leijten.(1.1.2.8)

 

"Ik wil even reageren.Ik heb voor alle zekerheid even na gevraagd aan mijn broer Cees. (red. Cees Leijten 1.1.2.3)

Die vertelde mij dat toen onze ouders naar Brussel vertrokken er even een rijwielhandel in dat pand gezeten heeft, maar blijkbaar niet zo lang want daarna heeft Ome Jan er een poos gewoond .

 

Zeker voor en tijdens de oorlogsjaren hij had toen zijn kooienfabriekje boven het magazijn bij jou vader en ome Nico in de Bisschop Aelenstraat.

 

Dit was het verhaal dat ik van Cees weet  hij kwam in die tijd erg veel bij opoe van Dijk (elke vacantie).

 

 

Links Annie van Dijk (1-1-6-2)Ornisa en rechts Mimi van Dijk (1-1-4-1) van Vokofa met twee afrikaanse Serval katten op een show circa 1950.

 

Zie ook: de zakelijke verbanden.

 

 

In 1961 is het pand in de Stedekestraat afgebrand. Vokofa verhuisde naar de Goirkestraat naar de fabriek van Vos (handschoenen). Hierboven het woonhuis met onder het kantoor. Achter de gebouwen lag de fabriek. Het pand in de Stedekestraat (heropgebouwd) werd gehuurd door FEAC het bedrijf van Oscar Ph. de Souza.

 

 

Trouwfoto van Mini van Dijk met Louis van de Wijngaert